Arbetsgrupper

Väntans tid är snart över...

Det är ett stort projekt vi ger oss i kast med...

 

För att snabba upp arbetet samt fördela arbetet på fler personer har vi valt att skapa flera arbetsgrupper.

Grupperna har varsin person som ansvarar för arbetet i respektive grupp.