Teknikgruppen

Väntans tid är snart över...

Ansvarig: Kalle Minkkinen


Medlemmar:


Kalle Minkkinen

kalle.minkkinen@skovdefiber.com


Kjell Olsson

kjell.olsson@skovdefiber.com


Johny Laaksonen

johny.laaksonen@skovdefiber.com


Tomas Souranis

tomas.souranis@skovdefiber.com


Ingemar Hägg

ingemar.hagg@skovdefiber.com