Grävhjälp på tomt


Till er som  vill ha hjälp med grävning på egen tomt:

Vi har anlitat Schaktteknik i Tidaholm som entreprenör vad gäller grävning och nedplöjning av kabel i vårt område.

De kan även bistå med grävning på egen tomt om så skulle önskas. 

Detta gäller dock bara på landsbygden, i tätorten sker grävning per automatik på den egna tomten,

då Schaktteknik ändå är inne i de flestas trädgårdar.

När de bekräftar svar till beställaren/frågeställaren, så kommer svaret innehålla en pdf med prisplan och checklista.

Beställning och kontakt gällande tomtgrävning av Schaktteknik sker via mail:

tomtschakt@s-tek.se


Vi har även fler entreprenörer

som kan hjälpa till  med att gräva ner fiberslangen mellan staket och husvägg på landsbygden:


Lars Eliasson

Han har en gummibandare, vilken han gör en del tomtarbeten med

Södra Bjärby

54193 Skövde

0705-209539


Henke i Fridene AB

De har en 1 tons grävare

0722-14 37 33

info@henkeifridene.se


Skövde Farmartjänst AB

Roger Åkesson bor i Värsås

De har en 2,5 tons och en 3,5 tons grävare, och utför mycket markarbeten

0500-41 00 35

0704-83 28 25

roger@skovdeft.se

Hemsida:    http://www.sebroschyr.se/skovdefarmartjanst/MailView/