Grävning

Väntans tid är snart över...

 

 

 

 

 

"Tågordning för grävning och nedplöjning av fiber"

Tätorter/"hustäta byar":

Värsås

Djursätra

Nybo

Segerstorp

Fjället

 

Landsbygd, arbetslag 1:

Område 1

Område 2

Område 3

Område 6

 

Landsbygd, arbetslag 2:

Område 4

Område 5

Område 7

 

Allt eftersom kommer Schaktteknik att sätta in ytterligare 1 eller rentav 2 team.

Då blir det "parallellkörning" i områdena ovan.

Tågordningen är alltså på något sätt INTE huggen i sten.

 

Vi diskuterade under kvällen om man ska sätta datum/tidsfönster på de olika delområdena,

men det är så många parametrar som spelar in (markens beskaffenhet, fornminnen,

hur många arbetslag Schaktteknik kan komma med, avgrävda ledningar och slangar/rör,

om det blir en sträng vinter osv osv), så vilken tid man än sätter,

kommer den inte att stämma. Antingen blir det tidigare lr senare,

och då är det bättre att inte "sikta" på någon tidpunkt alls, utan enbart veta tågordningen.

Man lär ju märka/höra talas om när maskinerna är i grannområdet,

då vet man att nu snart är det dags.

Stakning kommer ske 1-3 veckor innan maskinerna anländer.