Vilka driver projektet

Väntans tid är snart över...

Vem eller vilka är det som driver projektet?

 

Projektet drivs enbart av folk som bor inom det aktuella geografiska området, d.v.s. alla har eget intresse i att få till ett fibernätverk för att stärka vår hembygd.

 

ALLA som är med och driver projektet, styrelse och arbetsgruppsmedlemmar, gör det idéellt utan egen vinning.

 

Styrelsen består av följande personer:

 

Ordförande: Gunnar Hedén

Sekreterare: Niklas Jerne

Kassör: Kenth Eliasson

Ansvarig Fjället: Roger Malmgren

Samrådsansvarig: Peter Malm

Ansvarig Borgunda: Kjell Larsén

 

Du når styrelsen via sidan Kontakt.