Teckning av aktie


Nu har vi äntligen kommit så långt att alla fastighetsägare i vårt upptagningsområde  fått  ett kuvert med handlingar knutna till teckning av aktie som berättigar till fiberanslutning.

Har det inte kommit ett kuvert  så kontakta oss  snarast så vi kan åtgärda det.

Ni som hyr er bostad måste höra av er till er hyresvärd då det endast är denna som kan teckna ett juridiskt avtal om anslutning.Totalbeloppet på fakturan är 1500kr inklusive moms varav 30kr är en aktiförmedlingsavgift och 1470kr är  startavgift för fiberanslutning.


Övriga kostnader för projektet kommer debiteras varje aktieägare löpande med 5000kr per gång. Vi väljer alltså inte att skicka en stor faktura på en gång då vi inte behöver agera bank åt oss själva utan vi fakturerar utifrån hur fort projektet fortlöper och förbrukar kapital.


Ni kan ha fått flera fakturor, använd endast de som är föremål för fiberanslutning.

I de fall ni är flera ägare som inte bor på samma  adress har samtliga ägare fått faktura samt

information. Endast en av fakturorna ska betalas.


Aktieägaravtalet skall snarast skickas till Skövde Fiber enligt adress längst ned till vänster på fakturan i samband med betalning av faktura.


Aktieägaravtalet hos Skövde Fiber är registrerat på första namnet i fastighetsägarregistret, därav endast en adressat på fakturan och därmed behövs enbart en underskrift på aktieägaravtalet.


Fastighetsbeteckningen som är registrerad hos oss finner ni under "Leveransadress" under vår logga uppe i vänstra hörnet. Kontrollera att den stämmer.


Vi kommer höra av oss till  de vi inte fått något svar utav inom den utsatta tiden för att säkerställa att informationen kommit fram samt att vi vill ha ett aktivt nej-svar om man avstår fiberanslutning. Allt för att undvika framtida missförstånd.


Om aktieägaravtalet förkommit eller ni vill behålla en kopia så kan ni skriva ut ett nytt genom att klicka på den här länken: Köp av aktie


Övriga  dokument, klicka här!