Tips vid grävning

                 

                        Att tänka på vid grävning på tomt och mark.


Obs:  Du måste bli användare för att kunna använda Ledningskollen.


Om du ska gräva på din tomt (jordvärme) eller jordbruksmark (täckdikning) behöver du ALLTID göra en sökning på Ledningskollen.se DETTA ÄR GRATIS. Du behöver göra detta för att kontrollera om det ligger fiber, telefonledning och elkablar. Skulle man gräva av någon kabel och inte gjort en ledningskoll blir man ersättningsskyldig för återställandet.


Kolla innan du gräver

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du använder för att:

  • få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns

  • skydda ledningar mot avgrävningar

  • förenkla och samordna grävarbeten    För att få reda på var det finns ledningar behöver du bli användare i Ledningskollen. Det går inte att ringa eller e-posta till Ledningskollen för att få reda på var ledningarna finns, utan du behöver själv skapa ett ärende i Ledningskollen. 

    Det finns två typer av användare att välja mellan, privatanvändare och organisationsanvändare. Privatanvändare är de som gräver i sin roll som privatpersoner, oftast på den egna tomten. Organisationsanvändare använder Ledningskollen i tjänsten. 

    På denna sida beskrivs hur du skapar en privatanvändare respektive en organisationsanvändare.