Hur fiber fungerar för dig som fastighetsägare


Hur  fiber fungerar för dig som fastighetsägare:


Vårt fibernät kommer att bestå av följande aktörer:

- Tjänste leverantör

- Kommunikationsoperatör

- Nätägare


Tjänsteleverantör (TL)

Ex TV, Bredband och Telefoni. Detta är den viktigaste aktören och den enda kontakten ni behöver är den med er Tjänsteleverantör. Alla felanmälningar, abonnemangsfrågor och övriga frågor ställs till din TL.


Kommunikationsoperatör (KO)

Har hand om drift och underhåll av all aktiv utrustning som finns ute på vårt fibernät. Fram till husväggen, mediaboxar inne i huset har tjänsteleverantören ansvar över. När ni som användare ringer in en felanmälan till er tjänsteleverantör ringer denna till KO för att få mer hjälp.

KO har support 24 timmar, 365 dagar per år och har 100 tals servecitekniker som servar nätet. Detta är den kostnad som KO tar från tjänstelerantörerna och INTE av Skövde fiber som endast äger nätet. KO kommer att istället att betala en årlig slant till oss för att de får använda vårt nät, dvs hyra in sig på den. KO tilhandahåller även en kundportal ex qmarket.se där alla tjänster kan beställas mm.


Nätägare

Vi äger själva fiberledning och all passiv utrustning i nätet ex.vis nodskåp, kanalisation m.m. dvs allt förutom  aktiv utrustning. Den serviceavgift som tillkommer handlar alltså om denna bit. Dvs om det skulle var fel på en svetsning/skarv, självriskkostnader (då nätet är försäkrat) för en avgrävd fiber, översvämning, utsättningar eller blixtnedslag i nodskåp mm.

Här kommer vi att ha ett avtal med en aktör som sköter allt detta åt oss. Men av erfarenhet är det väldigt sällan dessa saker inträffar. 99 % av alla ärende hamnar på tjänste- och kommunikationsbiten, dvs ingen extra kostnad för oss fastighetsägare.


Det som kan förtydligas är att ni som fastighetsägare kommer inte betala några dubbla serviceavgifter ex en till Telia och en till Skövde fiber.

Telia kommer i vårt fall att endast fungera som Tjänsteleverantör eller möjligtvis som Kommunikationsoperatör dvs har inga aspekter på vårt nät.

Vad du än beställer idag så betalar man någon sorts serviceavgift, detta är inget konstigt, alla aktörer har det. Men oftast är detta en dold avgift som bakas in i abonnemangskostnader mm.

I vårt fall blir detta en synlig kostnad. Hur stor den kostnaden blir är fortfarande kvar att förhanda. Men det handlar om marginella kostnader i sammanhanget.