Årsberättelser


Styrelsens verksamhetsberättelse för Lansdbygdsfiber Skövde AB år 2020

  

Bolaget har under 2020 fortsatt förvaltat fibernätet. Förvaltningen består i att hantera nya fastigheter, reparera uppkomna skador samt dialog med Telia.

Styrelsen har haft 5 st styrelsemöten.

Serviceavtal för nätet har tecknats av Styrelsen med Eltel Networks.

Befintliga skåp har ytterligare genomgått en tätning som består i att vi har fyllt bottnarna med flytspackel för att motverka skadedjur i fält.