Årsberättelser


      Styrelsens verksamhetsberättelse för Lansdbygdsfiber Skövde AB

                                               

                                                2022

Bolaget har under 2022 haft 6 st prokollförda styrelsemöten.

Samverkansmöten med lokala fiberföreningar i Skövde och Falköping (för eventuella framtida samarbete).

Förhandlat fram nytt Gruppavtal med Telia.

Startat upp nya anslutningar (61)

Delat ut nya Routrar.

Vi har också underhållsabeten med kontroll/röjning runt våra skåp.


 


                                                    2021

Bolaget har under 2021 fortsatt förvaltat fibernätet. Förvaltningen består i att hantera nya fastigheter, reparera uppkomna skador.

Styrelsen har haft 5 st styrelsemöten.

Det har genomförts röjning av gräs och sly runt befintliga skåp.