Vad händer om jag inte ansluter mig


Vad händer om jag inte ansluter min fastighet nu?


Vi har fått frågan några gånger om vad som händer  om man inte ansluter sin fastighet och det enkla svaret att det inte medför något speciellt just nu. Din vardag och dina möjligheter till internetuppkoppling, TV-tittande och telefoni påverkas inte på något sätt på kort sikt.


Det som däremot kommer hända i framöver är att arbetet med att stänga ned telestationer och ta bort kopparkabeln fortskrider i en ökande takt. Vissa äldre stationer i vårt område kopplas bort inom kort och då kommer telefonin och eventuellt bredband via ADSL-teknik  ersättas med mobilteknik. Därefter kommer de stationer med något modernare teknik tas bort och sedan går man vidare då målet i de flesta områden är att ta bort kopparkabeln helt då det är en för dyr teknik att hålla igång.

Den mobila tekniken är inte lika stabil och driftsäker som en trådbunten lösning vilket försvårar för de som är i behov av trygghetslarm, larmsystem m.m.

En eventuell framtida försäljning av fastighet kan komma försvåras eller ge ett lägre försäljningspris om en stabil och snabb bredbandsuppkoppling saknas.


Hur snabbt satsningarna att flytta  över tv-sändningar till bredbandslösningar fortskrider vet vi inte riktigt men klart är att möjligheten  att göra just så är mycket lockande för de som sänder då den gamla tekniken är dyr att hålla igång. Dessutom ser vi att ett ständigt ökande antal väljer att se sina TV-program när det passar dem via bredbandet, just för att man inte vill vara låst till de sändningstider som erbjuds via tablåerna. TV-tittandet är alltså inne i en förändringsfas som till stor del utesluter behovet av TV-master och låsta sändningstider vilket kommer påverka  tiden den gamla tekniken kommer leva vidare.

 

Skövde Fiber kommer se till att det finns plats och möjlighet att ansluta en fastighet vid ett senare skede när projektet är avslutat.

Däremot kommer kostnaden för en senare anslutning bli avsevärt mycket dyrare då man själv får stå för den faktiska kostnaden för transport av maskiner, grävning, håltagning, inkoppling samt administrativa kostnader för efteranslutning.

Man missar även möjligheten att komma med i gruppanslutningsavtal som de som ansluter sig från början kommer hamna inom. Det betyder att man missar ett rabatterat pris på runt 30% från de som levererar tjänster i fibern fram tills det att avtalet ska omförhandlas. Avtalstiden ligger oftast på 5-7 år och när avtalet går ut så kommer man kunna komma med i ett nytt gruppanslutningsavtal med bättre priser. Man hamnar alltså inte utanför för all framtid om man ansluter sig efter att projektet avslutats.


Ytterligare en aspekt att tänka på är att det inte kommer finnas fler leverantörer som kommer gräva ned fiber i ett område som redan är fibersatt då det kommer bli alldeles för dyrt.